Menu Hledat Jazyky

Projekty

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání v RESTART Marketing, s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013504), který
je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat
od 1.10.2019 do 30.9.2021.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností našich zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti. Do projektu bude zařazeno 8 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:

 

 

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání IT specialistů (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/00005459), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2017 do 31.10.2017.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): do projektu je zapojeno 7 našich zaměstnanců.

Dílčí cíle:

 

 

Společnost RESTART Marketing, s.r.o. získala dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Projekt byl realizován pod názvem „Stáže žáků a studentů ve společnosti RESTART Marketing, s.r.o.“

Moravskoslezský kraj přispěl ze svého rozpočtu částkou 157 900,- Kč.

Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2018 do 31. 5. 2019.

Díky projektu jsme získali dotaci na mzdu dvou stážistů a mentorů.

Stážisti byli v naší společnosti zaměstnáni na pozicích Video editor a Webový grafik.